Descriere:
Facultatea: Stiinte economice, sociale si administrative
Discipline:
• Teoria şi metodologia instruirii;
• Teoria si practica evaluarii;
• Pedagogia invatamantului primar si prescolar.
Calendarul concursului
Perioada de înscriere: 25.11.2015-10.01.2016
Perioada de susţinere a examenelor: 25.01.2016-28.01.2016
Data susţinerii prelegerii publice: 26.01.2016, ora 11.00
Locul susţinerii prelegerii publice: Sibiu, str. Somesului, nr. 57
Perioada de comunicare a rezultatelor: 29.01.2016
Perioada de contestaţii: 29.01.2016-08.02.2016
Candidaţi înscrişi:
Comisie:
Preşedinte:
• Prof.univ.dr. Liliana EZECHIL – Universitatea din Pitești;

Membri:
• Prof.univ.dr. Gabriel ALBU – Universitatea Petrol și Gaze din Pitești;
• Prof.univ.dr. Marin MANOLESCU – Universitatea din București;
• Conf.univ.dr. Mihaela-Alexandrina POPESCU – Universiatea din Pitești;
• Conf.univ.dr. Emanuel SOARE – Universitatea din Pitești;

Membri supleanţi :
• Conf.univ.dr. Cristina STAN – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
• Conf.univ.dr. Mariana MOMANU – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Comments are closed.