MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA ALMA MATER DIN SIBIU

Sibiu, Str. Someşului, Nr. 57, cod 550003
Tel./Fax: 0269/250008, 0728/137650
www.uamsibiu.ro; e-mail: rector@uamsibiu.ro

RECTORAT

Examenul de Licență la
Universitatea Alma Mater din Sibiu

Examenul de licență, sesiunea iunie-iulie 2016,  pentru fiecare specializare are o organizare și desfășurare specifică stabilită de universitățile organizatoare. Date privind examenul de licență se regasesc la departamentele din cadrul fiecărei facultăți a universitații.

Lucrarea de licență reprezintă o modalitate esențială care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea și valorificarea cunostințelor, aptitudinilor, abilităților și capacităților creative ale absolventului, subsumate competențelor specifice viitoarei profesiuni.

Comments are closed.