MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA ALMA MATER DIN SIBIU

Sibiu, Str. Someşului, Nr. 57, cod 550003
Tel./Fax: 0269/250008, 0728/137650
www.uamsibiu.ro; e-mail: rector@uamsibiu.ro

RECTORAT

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE DORESC REEVALUAREA NOTEI ÎN VEDEREA MĂRIRII ACESTEIA.

  1. Reevaluarea notei este posibilă la maximum două discipline şi doar pentru studenţii integralişti;
  2. Reevaluarea notei are loc în perioada 05.09 – 18.09.2016;
  3. Planificarea acestor examene are loc după aprobarea de către decanate a cererilor depuse în acest sens de către studenţi;
  4. Cererile se depun până la data de 04.09.2016, la secretariatele facultăţilor, sau online la următoarele adrese de mail:
  5. Susţinerea examenului va avea loc în faţa unei comisii alcătuită din trei membri, stabiliţi de către conducerea facultăţilor;
  6. Nota finală la disciplina/disciplinele, la care se desfăşoară reevaluarea în vederea măririi notei, va fi cea obţinută la această reevaluare;
  7. La reevaluarea în vederea măririi notei, se pot prezenta studenţii integralişti numai după achitarea taxei pentru mărirea notei (150 lei pentru fiecare disciplină reexaminată).

Comments are closed.