Documente directoare interne

I. Carta Fundației Universitare Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu

II.Declarația rectorului privind politica în domeniul calității

III. Regulamente, statute, manuale

IV. Strategii și planuri strategice

V. Metodologii

VI. Coduri

VII. Proceduri

VIII. Planuri anuale

IX.Rapoarte, analize, prezentate în Senat

Comments are closed.