MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA ALMA MATER DIN SIBIU

Sibiu, Str. Someşului, Nr. 57, cod 550003
Tel./Fax: 0269/250008, 0728/137650
www.uamsibiu.ro; e-mail: rector@uamsibiu.ro

RECTORAT

Fundația Universitară Alma Mater
Universitatea Alma Mater din Sibiu
anunță
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice si de cercetare:


I. Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative
Departamentul de Ştiinţe Economice si Sociale
  1. Profesor universitar, poz.2, disciplinele: Asigurari si reasigurari, Gestiunea financiara a intreprinderii, Tehnica negocierilor in afaceri.
  2. Conferentiar universitar, poz.9, disciplinele: Management financiar, Managementul resurselor umane, Administrarea intreprinderii de comert, turism si servicii.
  3. Conferentiar universitar, poz.10, disciplinele: Teoria si metodologia instruirii, Teoria si practica evaluarii, Pedagogia invatamantului primar si prescolar.

II. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale – Hunedoara
Departamentul de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale
  1. Conferentiar universitar, poz.5, disciplinele: Administrarea intreprinderii de comert, turism si servicii, Economia turismului, Asigurari si reasigurari.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor legale în vigoare.
Relaţii suplimentare la telefon: 0269/250008.
Lista posturilor vacante scoase la concurs , în vederea titularizării

I. Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative

Comments are closed.