Relații de Colaborare în Domeniul Cercetării Științifice
Universitatea   Alma Mater din Sibiu
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu organizează, începând cu anul 2007, o conferinţă anuală naţională cu participare internaţională care are comitet ştiinţific şi referenţi de specialitate pentru evaluarea lucrărilor în vederea acceptării şi publicării.
Sunt trimise invitaţii pentru participare la conferinţă conducerilor tuturor universităţilor din România şi unor universităţi din străinătate, decanilor şi colectivelor de cadre didactice de specialitate din domeniile ştiinţelor economice, juridice şi sociale dar şi din alte domenii conexe, participanţilor din anii anteriori.
Numărul de participanţi a crescut deja după prima manifestare şi s-a menţinut la un nivel ridicat. De asemenea, s-a diversificat reprezentativitatea participanţilor, atât din ţară, cât şi din străinătate (Tabelul 1).
Tabel 1. Prezentarea numărului de participanți, lucrări și instituții
la cele patru ediții ale Conferinței Universității Alma Mater din Sibiu

Date/Ediție

Participanți/
Lucrări/Instituții

Conferința națională cu participare internațională
a Universității Alma Mater din Sibiu
Ediția a I-a
24 – 26 mai 2007
Ediția a II-a
22 – 24 mai 2008
Ediția a III-a
26 – 28 martie 2009
Ediția a IV-a
25 – 27 martie 2010
Număr
participanți
din țară 88 245 214 220
din străinătate 5 18 18 44
Total participanți 93 263 232 264
Număr
lucrări
din țară 72 198 197 182
din străinătate 5 14 8 20
Total lucrări 77 212 205 202
Număr
instituții
din țară 19 53 44 48
din străinătate 4 9 6 10
Total instituții 23 62 50 58
În iunie 2009, Universitatea Alma Mater din Sibiu a găzduit al 33-lea Congres al Academiei Româno – Americane de Arte şi Ştiinţe, pe care l-a organizat cu aprobarea şi sprijinul conducerii ARA (Tabelul 2)
Tabel 2. Prezentarea numărului de participanți, lucrări și instituții
la cel de-al 33-lea Congres al Academiei Româno – Americane de Arte și Științe
organizat de Universitatea Alma Mater din Sibiu

Date

Participanți/
Lucrări/Instituții

Al 33-lea Congres al Academiei
Româno – Americane de Arte și Științe
din țară din străinătate Total
Număr participanți 462 104 566
Număr lucrări 367 92 459
Număr instituții 92 28 120
Unele cadre didactice ale Universităţii Alma Mater din Sibiu sunt cooptate în calitate de membri în echipe de cercetare ale unor proiecte de cercetare câştigate şi conduse de cadre didactice de la alte universităţi.

De asemenea, Universitatea Alma Mater din Sibiu colaborează, în sfera programelor de studii de doctorat cu următoarele universităţi:

  1. Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti la care are conducere de doctorat domnul prof.univ.dr. Mircea COSMA în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii;
  2. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi la care are conducere de doctorat doamna prof.univ.dr.ing. Maria TURTOI în domeniul Ingineria produselor alimentare;
  3. Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti la care are conducere de doctorat domnul prof.univ.dr. Visarion NEAGOE în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii;
  4. Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti la care are conducere de doctorat domnul prof.univ.dr. Mihail ORZEAŢĂ în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii.

Comments are closed.