Relaţii cu Mass-Media
Universitatea   Alma Mater din Sibiu
Obiectivele comunicării Universităţii Alma Mater din Sibiu cu mass-media vizează o informare corectă, oportună şi, mai ales credibilă, aducerea în faţa opiniei publice naţionale şi internaţionale a imaginii învăţământului universitar privat, structurată pe următoarele dimensiuni:
 • eficacitate în îndeplinirea misiunii de formare;
 • educaţie universitară modernă, asigurată prin parcurgerea unor programe de studiu foarte mult solicitate de piaţa muncii naţională şi europeană;
 • cercetare ştiinţifică valorificată prin organizarea şi desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, congrese, sesiuni ştiinţifice studenţeşti) şi editarea publicaţiilor universităţii;
 • bază materială de nivel european;
 • cadre didactice recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu pregătire universitară foarte bună şi responsabilitate pentru formarea viitorilor absolvenţi;
 • îmbunătăţire continuă a nivelului de profesionalizare (schimburi de experienţă cu diverse universităţi şi alte organisme, participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale);
 • facilităţi financiare superioare altor universităţi (taxe de studiu mici, posibilitatea de plată în 12 rate, burse de studii);
 • orar accesibil şi flexibil (sistem modular de învăţământ);
 • diversitate în organizarea timpului liber al studenţilor (cercuri ştiinţifice studenţeşti, activităţi sportive, artistice şi educative, excursii şi drumeţii);
 • comunicare optimă cu comunitatea locală şi cu mass-media locală şi naţională;
 • informare constantă, corectă şi oportună atât în interiorul universităţii cât şi în exterior (Senatul Universităţii, comunicări interne diverse, adunări de informare şi de lucru ale factorilor de conducere din universitate).
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu întreţine o colaborare permanentă şi echidistantă cu mass-media locală şi naţională.

Îndeplinirea obiectivelor în relaţia cu mass-media a constat în informarea publicului interesat despre activităţile Universităţii Alma Mater din Sibiu prin mediatizarea anuală a evenimentelor de interes.

  Comments are closed.